Glosar termeni

Telecomandă bidirecţională (pager): Un dispozitiv portabil ce comandă diferitele funcţii ale sistemului şi primeşte semnale de la sistemul de securitate.

Centrul de comandă: conţine antena radio, întrerupătorul Valet şi LED-ul de stare. De obicei, este situat în partea de sus a parbrizului, lângă oglinda retrovizoare pentru a oferi o rază maximă de transmisie.

Unitate centrală: “Creierul” sistemului. Ea adăposteşte microprocesorul care controlează  funcţiile sistemului de securitate.

Releu de întrerupere a starterului (dacă a fost instalat) : Un releu comandat de sistem care împiedică activarea starterului atunci când sistemul este armat. Pornirea nu este împiedicată când sistemul este dezarmat, în modul Valet, sau dacă releul nu funcţionează
Intrare: O conexiune fizică cu sistemul. O intrare poate fi furnizată de către un senzor, un întrerupător pin sau ieşirea unor sisteme deja existente în vehicul, cum ar fi contactul cheie sau plafoniera.

LED de stare în interiorul vehiculului: folosit pentru a indica starea sistemului, localizat pe centrul de comandă al sistemului. 

Senzor de şoc: montat în vehicul şi proiectat să detecteze orice impact asupra vehiculului sau geamurilor.

Secvenţă de declanşare: Se întâmplă când alarma „porneşte” sau este activată. Secvenţa de declanşare completă a sistemului de securitate constă în sunet continuu al sirenei şi clipire a luminilor pe toată durata programată.

Întrerupătorul Valet: Un întrerupător montat în interiorul vehiculului. Însoţit de cheia oroginală a maşinii, acesta poate fi folosit la dezarmarea de urgenţă când telecomanda nu este disponibilă. De asemenea, este folosit pentru accesarea modului Valet sau programarea funcţiilor sistemului.


Răspunsul de preavertizare (WarnAway®): Disponibil pentru senzorii dublă zonă; determină activarea sirenei şi a luminilor autovehiculului, pentru o perioadă scurtă de timp atunci când este activată prima zonă (în cazul senzorului de şoc, un impact uşor aplicat vehiculului va genera un răspuns de preavertizare, în timp ce un impact mai putermic va determina declanşarea alarmei).


Zonă: O zonă este o intrare separată pe care un sistem de securitate o recunoaşte ca fiind unică. Fiecare intrare a sistemului de securitate este conectată la o anumită zonă. Pot exista 2 sau mai multe intrări pentru aceeaşi zonă.